Tuesday, May 23, 2017

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Programmas vai lietotnes, kas paplasina funkcionalitati ierices, ir rakstitas, izmantojot Android programmaturas izstrades komplektu un, biezi vien, Java programmesanas valodu. Java var apvienot ar C / C ++, kopa ar izveli, kas nav noklusejuma izpildlaika, kas lauj ar labaku C ++ atbalstu. Go programmesanas valoda tiek atbalstita ari, lai gan ar ierobezotu kopumu lietojumprogrammu programmesanas interfeisu. SDK ietver visaptverosu kopumu izstrades riku, ieskaitot atkludotajs, programmaturas biblioteku, klausuli emulatoru pamatojoties uz Qemu, dokumentaciju, parauga kodu un konsultacijas. Sakotneji Google atbalstija integreta izstrades vide bija Eclipse izmantojot Android Izstrades riki spraudni; 2014. gada decembri, Google atbrivo Android Studio, pamatojoties uz IntelliJ IDEA, jo tas galvenais IDE Android lietojumprogrammu izstradi. Citas izstrades riki ir pieejami, tostarp vietejas attistibas komplektu lietojumprogrammam vai paplasinajumus C vai C ++, Google App izgudrotajs, vizuala vide iesacejiem programmetajiem, un dazadiem parrobezu platforma mobila timekla lietojumprogrammu sistemam.

2014. gada janvari, Google naca klaja sistema, kas balstita uz Apache Cordova parnesanu Chrome HTML 5 timekla lietojumprogrammas, lai Android, ietin native pieteikumu apvalks. Android ir arvien atlases tresas puses lietojumprogrammas, kas var tikt iegutas lietotajiem, lejupieladejot un instalejot lietojumprogrammas Android lietojumprogrammu pakotnes failu vai lejupieladejot tos, izmantojot lietojumprogrammu veikala programmu, kas lauj lietotajiem instalet, atjauninat un nonemt programmas no to ierices. Google Play Store ir primarais pieteikums veikals instaleta Android iericem, kas atbilst Google saderibas prasibam un licencet Google mobilo pakalpojumu programmaturu. Google Play Store lauj lietotajiem parlukot, lejupieladet un atjauninat lietojumprogrammas, Google un tresas puses izstradatajiem publicetos; no 2013. gada julija, ir vairak neka viens miljons pieteikumi pieejami Android Play veikala. Sakot no 2013. gada julija, 50 miljardi pieteikumi ir uzstadita. Dazi parvadataji piedava tiesos norekinus ar pakalpojumu Google Play lietojumprogrammu pirkumiem, kur izmaksas pieteikumu tiek pievienots lietotaja ikmenesa rekina. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia