Wednesday, July 18, 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus As in keapman in jild krige om syn ferfier te fundearjen, soe hy de leveransier in ekstra sum yn 't wikselje foar de garansje fan' e liening om it liening te annulearjen as it ferfier stutsen wurdt of ferlern gien is. Om 800 f.Kr. hawwe de ynwenners fan Rhodos de 'algemiene gemiddelde' makke. Dat tastien groepen fan keaplju te beteljen om te fersoargjen dat se inoar ferwidere waarden. De sammele premiums soe brukt wurde om jild te keapjen op hokker keapman wylst it ferfier jild waard, of troch stoarm of sinking.2 Separate fersekeringskontrakten (dus, fersekeringsbelied net bun mei bedriuwen of oare soarten kontrakten) waarden yn Genoa ynventarisearre yn 'e 14de ieuske, lykas fersekeringsbollen binne befoardere troch pleagen fan lannen. De earste bekende fersekeringsrapport komt ut Genua yn 1347, en yn de folgjende ieu waard maritime fersekering wiidweidich untwikkele en premiums binne yntuivifisearre mei risiko's.3 Dizze nije fersekkontrakten soargen fersekering om te dielen fan ynvestearring, in ofsundering fan rollen dy't earst yn ' marinefersekering.

Fersekering waard folle mear yn 'e ferljochting fan Jeropa, en spesjale farianten untwikkele. Eigenskipssekering as wy it hjoed kenne kinne ferfange wurde oan it Grutte Feuer fan Londen, dat yn 1666 mear as 13.000 wenningen fersoargje. De ferneatigjende effekten fan 'e fjoer omfetsje de untwikkeling fan fersekering "ut in saak fan' e leefberens yn ien fan 'e urginsje, in feroaring fan miening dy't yn Sir Christopher Wren in ynrjochting fan in side foar' the Insurance Office 'yn syn nije plan foar Londen yn 1667 reflektearre. "4 In oantal besochte fjoer-fersekeringsregelen kaam neat, mar yn 1681 festige de ekonomyske Nikolaas Barbon en alve oanslaggen de earste bran-fersekeringsfirma, de" Insurance Office for Houses ", oan 'e efterkant fan' e Royal Exchange om bakstien en ramt te fersekerjen huzen. Yn it earstoan waarden 5.000 wenten fersoarge troch syn Insurance Office.5 Tagelyk waard de earste fersekeringssysteem foar it underwriting fan bedriuwsfieringen beskikber steld. Perihal Perkembangan Asuransi

No comments:

Post a Comment